J alarm Praha - VINCODE - pískování x leptání VIN kódu
J-alarm     Praha      mobil: 602 316 029       dílna: Na lánech 41, Praha 4 - Michle           mapa Prahy alarm 017 DPS
domů llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll-zpět na VINCODE -llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll e-mail
vin kód VINCODE - proč pískování, ne leptání


Nevýhody leptání
- U leptaného VIN tvoří znaky pouze poleptaný povrch skla, což může svádět pachatele k pokusu o odstranění kódu např. rozleštěním, kdežto u pískovaného VIN dosahuje hloubka znaků ve skle cca 0,2 mm. Vypískované znaky jsou navíc lépe viditelné, což je dáno charakteristickou zrnitostí pískovaného povrchu skla. U pískování také odpadá riziko poleptání karoserie vozu či pracovníka. Další předností pískování je možnost kontroly znaků kódu v průběhu operace.

- Leptání VIN používá tenké PVC samolepící šablony. Při jejich nedokonalém přilnutí ke sklu dojde k podleptání - místo konkrétního znaku budeme mít na skle vyleptaný "flek", čímž dojde k znehodnocení okna. Toto riziko je u pískování VIN naprosto vyloučeno díky tryskání přes šablonu z tvrdokovu.

- U leptaného VIN můžeme často vidět nedoleptané části znaků kódu - osoba, která leptání prováděla zřejmě nenanesla štětečkem kyselinu rovnoměrně, nebo některá místa zcela vynechala. Je také možné, že použitá kyselina - leptací roztok nevykazoval potřebnou koncentraci. Mohlo také dojít k nedodržení časového intervalu, po který má leptací roztok působit.

- Při leptání VIN musí pracovník dbát zvýšené pozornosti - pracuje s chemickou látkou. Je tedy potřeba minimalizovat riziko poleptání osob. Při "ukápnutí mimo" dojde k poškození laku automobilu.

- Leptací sady (šablony, šteteček, kyselina) se ve většině případů posílají na dobírku. Platíte tedy předem, kvalita provedení závisí na Vaší zručnosti. Vzhledem k tomu, že celou proceduru vykonáte sami, je cena několika stokorun za leptací sadu vysoce nadhodnocená - dodavatel jen vyřízne 6 (či více) šablon (z tenké samolepící fólie) na plotru, což je rychlé, fyzicky nenáročné.

- Motorista musí přesně znát počet oken, na které bude leptání VIN aplikovat, pro zadání počtu šablon do objednávky. Za šablony navíc (většinou nad 6 ks) se značně připlácí.Výhody leptání
- Leptání VIN kódu můžete provést sami i na ulici (nesmí pršet či mrznout), za předpokladu dodržení přesného technologického postupu a potřebné opatrnosti při práci.

- Leptání VIN je nenáročné na technické vybavení.

- Leptání VIN kódu je cca 2x rychlejší než pískování VIN.Nevýhody pískování
- Pískování VIN vyžaduje zdroj stlačeného vzduchu (kompresor), je tedy potřeba přijet do vybaveného značícího střediska.

- Přestože se pískování provádí bezprašnou technologií (pískovací pistole s vnitřním oběhem abraziva), zůstane malý poprašek abrazivního materiálu na sklech. Ten se však jednoduše odstraní ofukovací pistolí.Výhody pískování
- Vypískovaný VIN (VIN + CZ) je výborně viditelný, díky hloubce a zrnitosti znaků ve skle.

- Vypískovaný VIN nelze rozleštit, leda vybrousit - přičemž dojde k destrukci skla.

- Pískování VIN si neprovádí motorista sám. Precizní značení VIN provádí vyškolené značící střediska s odbornou praxí.

- U značení VIN pískováním není třeba složitě objednávat značící šablony, chodit na poštu pro dobírku a práci provádět svépomocí (bez potřebné praxe). Stačí se jen objednat, přijet, šablona s VIN + CZ bude sestavena na místě a neprodleně vypískovány kódy na 6 či libovolně více skel.

- Technik provádějící pískování má možnost během práce zkontrolovat kvalitu provedení znaků, v případě nedostatečného vypískování (vynechání) jednoduše sklopí šablonu a znaky doplní.

- Při použití technologie pískování samozřejmě neexistuje riziko "podleptání" mimo vlastní znaky VIN kódu.

Z výše uvedených skutečností je patrné proč se naše firma rozhodla provádět značení VIN kódů + znaků CZ na autoskla jen a pouze pomocí technologie pískování.