J alarm Praha - VINCODE - proč ke značení VIN připojit znaky CZ
J-alarm     Praha      mobil: 602 316 029       dílna: Na lánech 41, Praha 4 - Michle           mapa Prahy alarm 017 DPS
domů llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll-zpět na VINCODE -llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll e-mail
vin kód VINCODE - proč CZ
- Značení VIN na sklech jednoznačně definuje vozidlo na celém světě.

- Na první pohled (bez lustrace) však není zřejmá země registrace, ve které se bude vozidlo zcela jistě nejvíce pohybovat.

- To řeší umístění znaků "CZ" hned za vlastní VIN kód.

- Značení oken VINCODE - pískování 20-ti znaků na jedno sklo (17 znaků VIN, tečka, "CZ") absolvovalo úspěšně předepsané homologační zkoušky ve Výzkumném ústavu motorových vozidel v Praze a obdrželo ATEST 8SD 2834 od Ministerstva dopravy ČR.

- Z naší praxe můžeme jen uvést, že z několika tisíc motoristů, kteří si nechali značení VINCODE provést, jen necelé jedno procento vyžadovalo provedení značení VIN bez znaků "CZ". Jednalo se zejména o nadnárodní koncerny, jež měli vozidla provozovaná v ČR registrovaná v zahraničí a nejsou rozhodnuti, ve které zemi je v budoucnu prodají.

- Znaky "CZ" jsou mezinárodně uznávanou registrační značkou ČR. Její přítomnost jednoznačně definuje zemi registrace. Ministerstvo dopravy ČR schvaluje její použití v systému značení skel VIN kódem VINCODE.

- Znaky "CZ" si nemůže nikdo přisvojit, ani si je zaregistrovat jako ochrannou známku. Přesto v ČR existuje firma, která se o to dvakrát pokoušela a samozřejmě neuspěla.