J alarm Praha - VINCODE - postup značení skel VIN kódem a znaky CZ
J-alarm     Praha      mobil: 602 316 029       dílna: Na lánech 41, Praha 4 - Michle           mapa Prahy alarm 017 DPS
domů llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll-zpět na VINCODE -llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll e-mail
vin kód VINCODE - postup značení skel VIN kódem


Na této stránce Vám popíšeme příkad časového průběhu značení skel VIN kódem a znaky CZ metodou pískování v systému VINCODE (počítáme s tím, že zákazník přijíždí na značení se suchým vozidlem, v opačném případě je potřeba k celkovému času připočítat cca 10 - 20 min):
16:00 Přijíždí zákazník.
16:02 Prověříme, zda jsou všechna okna dovřená a skla nepoškozená.
16:05 Zkontrolujeme shodnost VIN v OTP a na karoserii vozidla.
16:08 Očistíme skla v místě značení.
16:10 Sestavíme šablonu (průmyslově chráněno) s Vaším VIN + CZ (volitelné).
16:15 Bezprašnou pískovací pistolí vyznačíme kód na všechna okna vozidla (z venkovní strany). Umístění značení je znázorněno na obrázku žlutě:

16:25 Očistíme skla.
16:27 Na obě boční zadní okna vylepíme zevnitř výstražnou samolepku VINCODE s výřezem pro VIN kód.

16:32 Vyplníme certifikát o provedeném značení skel VIN kódem a znaky CZ.
16:38 Zákazník odjíždí.
16:40 Uložíme data o provedeném značení skel do centrální databanky VINCODE.